در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

آهوان کیش

در سال 1363 تعداد 30 راس آهو برای حمایت از تکثیر آهوی ایرانی و افزودن جذابیت های جزیره با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست از جزیره خارک به کیش منتقل گردید و اکنون در بیشتر مناطق خصوصا در شرق و جنوب جزیره به صورت گله های پراکنده دیده می شوند.
 آهوان جزیره کیش از گونه آهوی گواتر دار ایرانی است که بومی مناطق دشتی و استپی است. نرها دارای شاخ نسبتا بلند بوده و ماده ها فاقد شاخ بوده یا دارای شاخ کوچک می باشند. این گونه شب و روز فعالیت تغذیه ای دارد و در گروه های کوچک دیده میشوند.
نسل این نوع آهو که در بخشهایی از آسیای مرکزی (قسمتهایی از ایران، جنوب غربی پاکستان، صحرای گبی) پراکنش دارد، به علت شکار بی رویه در معرض خطر انقراض بوده و در لیست قرمز سازمان IUCN  قرار دارد.
آهوهای جزیره از بوته های خشک و برگ درختان بومی تغذیه می کنند وگاها در اطراف منازل مسکونی برای تغذیه از دور ریزهای انسانی دیده می شوند. این گونه به دلیل کمبود مواد معدنی وتامین نمک بدن از آب شور دریا نیز استفاده میکند.
در اکثر پستانداران زمان زادآوری با شروع فصل بهار که مواد غذایی کافی وجود دارد آغاز می شود؛ اما در جزیره کیش به دلیل داشتن دو فصل گرم و معتدل و شرایط جزیره ای، آهوها در تمام فصول زادآوری میکنند. دوره بارداری آهو 5-6 ماه و طول زندگی آن حدود 11 سال است. در فصل زاد آوری در صورت مهیا بودن علوفه و مواد غذایی مناسب دوقلوزایی افزایش می یابد.
مشاهده این جانور زیبا از فاصله نزدیک در جزیره امری عادی بوده که هر بیننده ای را به وجد می آورد. طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در آذرماه 1389، تعداد آنهابه  668 راس افزایش یافته بود.