در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

نظر به قدمت قنوات جزیره و ارزش های تاریخی- فرهنگی آن و همچنین کارکرد زیست محیطی قنات، طرح جامع قنوات کیش توسط مرکز ملی قنات و سازه های تاریخی آبی انجام پذیرفت. احیاء قنات و آبیاری روستای تاریخی باغو توسط آن و همچنین بازسازی قسمتی از قنات کیش به منظور جذب گردشگر از پیشنهادات طرح مذکور می باشد.