در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فرآیندی است که از طریق ابزارهای تشکیلاتی، قانونی و مشارکتی سعی می کند با تشخیص دورنمای فعالیت های مخرب راهکارهای لازم برای حفاظت از مناطق ساحلی و منابع آن را نشان دهد و بدین ترتیب زمینه توسعه پایدار این مناطق را فراهم سازد. رویکرد زیست محیطی با هدف توسعه پایدار و استراتژی پایداری، از اساسی ترین خط مشی های مدیریتی در مناطق ساحلی کشور است که نسبت به هدایت و ساماندهی فرآیند توسعه در این نواحی همت کرده اند. مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با رویکرد توسعه پایدار ماموریت دارد تا با ایجاد تعادل بین اهدئاف و اقدامات حفاظتی و اهداف و اقدامات توسعه ای در مناطق ساحلی، در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد.

این طرح در سال 1385 به مهندسین مشاور سازه پردازی ایران ابلاغ گردید و در سال 1387 به اتمام رسید. در چارچوب این قرارداد چهار طرح شامل طرح مدیریت نوار ساحلی (SMP)، طرح مدیریت زیست محیطی (EMP)، طرح پایش و ارزیابی (MEP) و طرح کاربری مطلوب اراضی (LUP) تهیه گردید.

این طرح در سال 1388 توسط شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی به اتمام رسید.

این طرح در حال حاظر توسط شرکت سازه پردازی ایران در حال انجام می باشد.