در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

زیستگاه مصنوعی دریایی به کلیه اشیاء و ساز ه های انسان ساختی گفته می شود که به صورت اتفاقی یا به عمد توسط انسان در حالت شناوردر سطح آب، معلق در ستون آب یا ثابت در بستر دریا برای دستیابی به اهدافی خاص مستقر شده، تا این که شرایط موجود در زیستگاه های طبیعی را تا حدودی بازسازی کند. زیستگاه های مصنوعی دریایی همواره به عنوان ابزاری برای حفاظت، گسترش و بازسازی زیستگاه های طبیعی در محیط دریا مورد استفاده قرار  می گیرند. امروزه زیستگاه های مصنوعی دریایی از مواد و مصالح مختلفی در سراسر جهان ساخته می شوند.
 در جزیره کیش نیز با  توجه به روند تخریب  زیستگاههای مرجانی در خلیج فارس و پژوهش های متعدد انجام شده در اداره محیط زیست این معاونت، حفظ گونه های در معرض خطر مرجانها و کاهش فشار بر زیستگاه های طبیعی جزء اولیتهای مهم کاری اداره محیط زیست قرارگرفته است، لذا برای حفاظت محیط زیست دریایی کیش روشهای مختلف ایجاد زیستگاه مصنوعی جهت ایجاد سهم بیشتر در بازار گردشگری دریایی با  استفاده از روشهای مختلف مورد تاکید بوده است که از آن جمله می توان به اقدامات زیر  اشاره نمود:

 

از آنجائیکه احداث هر گونه اکوسیستم جدیدی در محیط دریایی نیازمند مطالعه قبلی می باشد، در این طرح نیز  ضمن انجام مطالعات متعدد ,مناطقی که احداث زیستگاه با رعایت برخی ملاحظات قابل اجرا بوده و مناطقی که امکان ایجاد زیستگاه در آن محل مقدور نمی باشد مشخص گردید.

نصب سری اول ریف بال ها  به تعداد 130 عدد در 3 نقطه از آبهای پیرامون  جزیره کیش.

همچنین به منظور افزایش سایت های غواصی جزیره کیش و کاهش فشار بر اکوسیستم های مرجانی و نهایتا حفاظت از محیط زیست دریایی جزیره کیش اقدام به ساخت و استقرار تعدادی مجسمه در دریا نموده است. شایان ذکر است فاز اول ساخت پارک دریایی کیش با نصب 6 مجسمه در ناحیه شرقی جزیره به مختصات حدودی N 26 31.676 و E 054 03.069 و در عمق 10 متری دریا انجام شده است.

 

 

انجام پروژه پایلوت توسعه سایتهای مرجانی و ایجاد زیستگاه مصنوعی با کاشت و قلمه زنی مرجان بر روی پلیت های بتنی و در عمق حدود 6 متری آبهای پیرامون جزیره با هدف کمک به افزایش ذخایر آبزیان و افزودن جذابیتهای توریستی یکی از اقدامات اخیر سازمان منطقه آزاد کیش می باشد. در این پروژه 500 پلیت بتنی در 5 نقطه در آبهای پیرامون جزیره کیش مستقر و نسبت به قلمه زنی و کاشت مرجان بر روی آنها اقدام شد.

ایجاد زیستگاه با استفاده از حدود 1000 تن مصالح سنگی در سواحل شرقی جزیره در طول حدود 300 متر

با توجه به آثار مثبت زیستگاه های مصنوعی در افزایش جمعیت آبزیان و حفاظت از تنوع زیستی دریایی، در مرداد ماه سال 1402 تعداد 300 عدد سازه بتنی در آبهای پیرامون جزیره کیش نصب گردید.