در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

لاک پشت های دریایی از حلقه های مهم زنجیره حیات می باشند که بدون آنها اکوسیستم دریا با خطری جدی تهدید خواهد شد. لاک پشت های دریایی از جمله گونه های تحت حمایت کشور می باشند که جزء لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN)، عهدنامه تجارت گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض (CITES) و عهدنامه گونه های مهاجر (CMS)‌ می باشند که به لحاظ درجه بندی حساسیت محیط زیستی به عنوان گونه های در معرض خطر انقراض معرفی شده اند.
سازمان منطقه آزاد کیش از سال 1386 تاکنون با اجرای طرح حفاظت و مونیتورینگ لاک پشت های دریایی کیش در سواحل جنوبی جزیره (سایت لاک پشت ها) نسبت به حفاظت از لاک پشت های دریایی اقدام نموده است. در حال حاضر سایت مذکور یکی از جذاب ترین مناطق گردشگری جزیره کیش می باشد.
منطقه حفاظت شده ساحلی اخیرا جهت حفاظت فیزیکی بهینه و کنترل نور حصارکشی گردیده است.
ساخت یک واحد محیط بانی در مجاورت ساحل حفاظت شده لاک پشتهای دریایی، حصارکشی سایت و حفاظت و مونیتورینگ شبانه روزی و مستمر ساحل مذکور در فصل زادآوری از مهمترین اقدامات اجرایی  اداره محیط زیست در راستای حفاظت هر چه بهتر لاک پشت های دریایی جزیره کیش می باشد.