در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

به منظور آموزش و تحقیقات محیط زیست و ارائه خدمات به گردشگران و محققین محیط زیست، مرکز بوم شناسی کیش با در نظر گرفتن بخشهای مختلفی نظیر موزه، آزمایشگاه، سالن نمایش فیلم و دفتر اداری احداث شده است.