در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

این طرح به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت بندرگاه تجاری کیش و همچنین ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش آثار مخرب محیط زیستی بر جزیره کیش توسط شرکت مهندسین مشاور آمایش مکران در سال 1390 انجام شد.