در صورت مشاهده هر گونه تخلف محیط زیستی با شماره واحد محیط بانی 09347694796 و یا اداره محیط زیست 07644421470 تماس حاصل نمایید.

با توجه به توسعه جزیره کیش اقداماتی همانند لایروبی، تخلیه رسوبات در مناطق ساحلی و ساخت اسکله، تاثیر سوء زیست محیطی آن همچون ایجاد یوتریفیکاسیون، تخریب محیط زیست و تنوع زیستی و نابودی جوامع مرجانی قطعی خواهد بود.لذا به منظور شناخت هرچه بهتر محیط زیست ساحلی کیش به منظور برنامه ریزی های دقیق و بلند مدت، طرح زیست بوم شناسی سواحل کیش توسط موسسه ملی اقیانوس شناسی در سال 1389 انجام پذیرفت.